Aarhus Symfoniorkesters Venner

Aarhus Symfoniorkesters Venner

Aarhus Symfoniorkesters Venner (ASOV) er en forening af mange hundrede koncertgængere, som støtter orkestret og medvirker til at stimulere og udbrede interessen for orkesteret og den klassiske symfoniske musik. Det er en god og nem måde at involvere sig personligt i orkestrets ve og vel – og udover støtten at få mulighed for at deltage i en række musikalske aktiviteter, som kun er tilgængelige for venneforeningens medlemmer.

Medlemskabet betales én gang om året og med det får man:

  • Mulighed for at overvære udvalgte generalprøver i Symfonisk Sal i Musikhuset
  • Medlemsarrangementer med mulighed for f.eks. at møde nogle af orkestrets musikere
  • Tilsendt et fysisk eksemplar af ASOs sæsonbrochure med posten
  • Medlemsbladet SymfoniInformation, som udkommer to gange om året

Foreningen støtter orkestret med økonomisk tilskud til projekter i orkestrets regi, til forøgelse og fornyelse af instrumentbeholdningen, og med Gustav Albeck-prisen, som hvert år gives til en eller flere musikere i orkestret. Foreningen har desuden tegnet flere Fadderskaber i Aarhus Symfoniorkesters Fond.

ASOV arrangerer koncertoptakter til alle torsdagskoncerterne i løbet af året. Disse optakter er åbne for alle. Foreningen hjælper også orkestret ved særlige lejligheder, f.eks. som konkurrencevagter, med at uddele flyers og som pakkehjælpere til Musikkens Børn-projektet.

Foreningen arbejder endvidere for, at Aarhus Symfoniorkester også kan blive et fuldt besat symfoniorkester.

Læs mere om foreningen på ASOVs hjemmeside:
➡️ www.asov.dk

Kontingent og indmeldelse

Et årligt medlemskab af ASOV koster 250 kr. pr. år. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside.
➡️ meld dig ind i foreningen

Gustav Albeck-Prisen

Aarhus Symfoniorkesters Venner uddeler hvert år den særlige hædersbevisning – Gustav Albeck-Prisen – til en musiker i orkestret, som har gjort sig særligt bemærket for sit talent, sin indsats og sit virke i (og nogle gange udenfor) orkestret.

Prisen er blevet uddelt fast siden 1999 og overrækkes typisk i forbindelse med en af forårskoncerterne.
➡️ se alle modtagerne af Gustav Albeck-prisen