Særlig privat giver

Særlig privat giver

En unik ordning for privatpersoner, som ønsker at bidrage med støtte, der ligger ud over støttemulighederne ved fadderskab (Aarhus Symfoniorkesters Fond).

Løbetid og modydelser aftales individuelt.

Givere

Keld Heine Mortensen (2020-2025)
Løbetid: 5 år
Samlet beløb: 250.000 kr.