Denne side opdateres løbende med gældende retningslinjer, praktiske oplysninger og ofte stillede spørgsmål ift. kontraktligt samarbejde med Aarhus Symfoniorkester.
 

Aarbejdsmiljø og krænkende adfærd

Aarhus Symfoniorkester er en del af Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune accepterer vi ikke krænkende handlinger, herunder vold, trusler, mobning, seksuel chikane og anden form for krænkende adfærd.

Vi anmoder samarbejdspartnere om straks at rapportere til ledelsen eller relevante arbejdsmiljørepræsentanter for Aarhus Symfoniorkester, såfremt man som ekstern samarbejdspartner oplever eksempler på ovenstående. Det vil også straks blive påpeget overfor samarbejdspartnere, såfremt krænkende handlinger opleves eller observeres af vores medarbejdere, og vi forbeholder os ret til straks at foretage de relevante korrigerende handlinger, herunder om nødvendigt at afbryde samarbejdet.

English version:

Work Environment Policy Regarding Offensive Behaviour

The Aarhus Symphony Orchestra is a part of the Municipality of Aarhus. In the Municipality of Aarhus, we do not tolerate any offensive behavior in the workplace, including violence, bullying, sexual harassment or any other form of offensive behavior.

If you witness any such behavior taking place during any ASO-related production, you are expected to report it immediately to the relevant production manager or to upper management of Aarhus Symphony Orchestra. Any offensive behavior by ASO employees (tenured or temporary), partners or collaborators will be reported to the relevant parties and investigated, and the Aarhus Symphony Orchestra reserves the right to take any relevant steps to then rectify the situation, including termination of employment contract, collaboration or partnership.