Denne side opdateres løbende med gældende retningslinjer, praktiske oplysninger og ofte stillede spørgsmål ift. kontraktligt samarbejde med Aarhus Symfoniorkester.

Kodeks for godt arbejdsmiljø

I Aarhus Symfoniorkester har vi udarbejdet et fælles kodeks for opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø. Kodekset gælder både orkestret internt og samarbejdet med eksterne partnere, hvorfor det er relevant for alle samarbejdspartnere at gøre sig bekendte, så vi sikrer gode relationer og arbejdsforhold for alle.

Læs eller download kodekset (pdf): Kodeks for godt arbejdsmiljø (dansk version)
 

Codex for a healthy working environment

Aarhus Symphony Orchestra has developed a shared codex for maintaining a healthy working environment. The codex pertains both to the internal workings of the orchestra as well as external partners working with the orchestra. If you’re a cooperative body or partner, we consider it pertinent that you familiarize yourself with the contents of the codex to ensure proper working conditions for all.

Read or download the codex (pdf): Codex for a healthy working environment (English version)

Arbejdsmiljø og krænkende adfærd

Aarhus Symfoniorkester er en del af Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune accepterer vi ikke krænkende handlinger, herunder vold, trusler, mobning, seksuel chikane og anden form for krænkende adfærd.

Vi anmoder samarbejdspartnere om straks at rapportere til ledelsen eller relevante arbejdsmiljørepræsentanter for Aarhus Symfoniorkester, såfremt man som ekstern samarbejdspartner oplever eksempler på ovenstående. Det vil også straks blive påpeget overfor samarbejdspartnere, såfremt krænkende handlinger opleves eller observeres af vores medarbejdere, og vi forbeholder os ret til straks at foretage de relevante korrigerende handlinger, herunder om nødvendigt at afbryde samarbejdet.
 

Work Environment Policy Regarding Offensive Behaviour

The Aarhus Symphony Orchestra is a part of the Municipality of Aarhus. In the Municipality of Aarhus, we do not tolerate any offensive behavior in the workplace, including violence, bullying, sexual harassment or any other form of offensive behavior.

If you witness any such behavior taking place during any ASO-related production, you are expected to report it immediately to the relevant production manager or to upper management of Aarhus Symphony Orchestra. Any offensive behavior by ASO employees (tenured or temporary), partners or collaborators will be reported to the relevant parties and investigated, and the Aarhus Symphony Orchestra reserves the right to take any relevant steps to then rectify the situation, including termination of employment contract, collaboration or partnership.