Gustav Albeck Prisen 2014
Gustav Albeck Prisen 2014

Modtageren af årets Gustav Albeck pris er Ian van Rensburg, koncertmester ved Aarhus Symfoniorkester.

Uddelingen af prisen i 2014 er blandt andet et udtryk for stor anerkendelse af den meget vigtige opgave, det er at styrke orkestret indadtil og at fremtidssikre orkestrets høje kvalitet samtidig med en betydelig indsats for at synliggøre den klassiske musiks mangfoldighed.

Ian van Rensburg tildeles prisen som anerkendelse af en væsentlig indsats som underviser for unge musiktalenter; som primus inter pares i Aarhus Symfoniorkester; for de store oplevelser prismodtageren giver publikum – både i ensemblespil og som solist; og for mangfoldige musikalske aktiviteter også udenfor Aarhus Symfoniorkester – aktiviteter som styrker kendskab og kærlighed til musik også udenfor de symfoniske rammer.

Kort om Ian van Rensburg
Ian van Rensburgs musikalske karriere blev grundlagt, da han som 6-årig startede med at spille klaver. Allerede året efter fik Ian en violin i hånden, og dette skulle vise sig at få afgørende betydning for hans videre færd.

Fra 1974 og i de følgende 10 år fik Ian undervisning hos professor Alan Solomon i Johannesburg. Ians talent på violinen indbragte ham førstepladsen i “Cape Town Symphony Orchestra’s 70th Anniversary Violin Competition” i 1984. Med violinen i håndbagagen drog Ian samme år til den eftertragtede Juilliard School of Music i New York som elev af Dorothy DeLay og Naoko Tanaka. Han afsluttede med Bachelor og Master Degree of Music med violin som hovedfag i 1986.

Derefter gik turen videre til Wien, for at videreuddanne sig hos professor Gerhard Schulz ved Hochschule für Musik. I årene 1988-92 virkede Ian som 1. koncertmester ved Stadttheater Giessen i Tyskland. Som 28-årig førte violinen ham til de mere nordlige himmelstrøg, da han i 1992 konkurrerede sig til koncertmesterpladsen ved Aarhus Symfoniorkester. Her er Ian kendt for sin seriøsitet og høje selvdisciplin, og med sin smukke og forførende klang har han gennem årene, udover at spille de forskellige koncertmestersoli, der måtte byde sig, også stået flere gange som solist foran sit eget orkester.

I sin egenskab af koncertmester leder Ian med stor faglig ekspertise sine kolleger sikkert gennem musikken. Han er en særdeles aktiv musiker og er ofte at finde i programmerne for orkestrets egne kammerkoncerter. Han går heller aldrig af vejen for virtuose musikalske udfordringer, bl.a. i sine 2 faste ensembler, ”Duo Paganini” med guitaristen Søren Bødker Madsen, og ”Duo Kintala” med harmonikaspilleren Branko Djordjevic.

Ian har desuden undervist en årrække på Det Jyske Musikkonservatorium. Han er også efterspurgt i udlandet, og har virket som koncertmester hos en lang række orkestre, herunder bl.a. Rotterdam Filharmoniske Orkester, Adelaide Symphony Orchestra, Metropolitana Orchestra Lisboa, Südwestdeutsches Philharmonie Konstanz, Südwestfälisches Philharmonie Hilchenbach, og senest NDR, Norddeutsches Rundfunk i Hamborg.

Gustav Albeck Prisen blev stiftet til minde om professor Gustav Albeck, en af Aarhus Symfoniorkesters grundlæggere. Legatet tildeles en gang om året som en opmuntring og påskønnelse til en person, som i Gustav Albecks ånd har gjort en særlig indsats for Aarhus Symfoniorkester.