Hvornår kan mit barn starte til instrumentundervisning?

Hvornår kan mit barn starte til instrumentundervisning?

Lille Alma rækker hænderne op mod klaverets tangenter, hun kan lige nå derop, hvis hun strækker sig. Hun trykker på de hvide felter, og straks lyder der en tone fra det store instrument. Alma trykker på flere tangenter, og nu kommer der flere toner ud: høje toner, dybe toner, mange toner på én gang, når hun trykker hele hånden ned mod tangenterne. Alma er vild med det! Hun laver selv lyden, hun kan selv spille!

Mange børn finder stor glæde ved at spille på instrumenter, selv finde toner på klaveret, guitaren eller fløjten og lave deres egne små melodier. På et tidspunkt spørger barnet måske selv, om det kan få lov til ’at gå til spil’. Eller måske er det forældrene, der får lyst til at understøtte deres barns interesse med undervisning på et instrument. Der kan være mange indgange til musikken og til instrumentundervisningen, og mange forældre spørger: Hvornår kan mit barn starte til instrumentundervisning?

Det er som så meget andet med børn meget individuelt, hvornår det er tid at starte til solo- eller holdundervisning på et specifikt instrument. Om barnet er klar, afhænger både af barnets egne evner til at modtage undervisning, koncentrere sig og lytte, og af de krav det specifikke instrument stiller til barnet. Nogle instrumenter som fx blæsere kræver en vis kropsstørrelse, for at barnet har luft nok til at puste lyd i instrumentet.

Men børns fysiske alder er ikke altid lig med en bestemt kropsstørrelse, og det er ikke alle børn, der mentalt klar til at starte til et instrument, selvom det står på musikskolens hjemmeside, at man kan starte, når man er en vis alder. Det er vigtigt, altid at kigge på det enkelte barn og vurdere, om det er klar. Nogle børn er så stærkt motiverede for at begynde på et særligt instrument, at de kan starte tidligere end, hvad der normalt gives lov til i musikskolerne. Det er som regel muligt at få en prøvetime hos en lærer, inden man starter, hvor man kan se om barnet virkelig er motiveret til at starte eller om det skal vente lidt.

Suzukimetoden

Mange steder i landet tilbydes den såkaldte Suzukimetode til tidlig instrumentstart. Det er en særlig pædagogisk metode, der egner sig til helt små børn.

Suzukimetoden blev skabt af den japanske violinist og musikpædagog Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998), der lærte sig selv at spille violin under opvæksten på sin fars violinfabrik. Metoden bliver også kaldt for ”modersmålsmetoden” fordi Suzuki tog udgangspunkt i hvordan børn – oftest uden besvær – tilegner sig deres modersmål: først ved at lytte til og efterligne sine omgivelser og sidenhen gennem læsning og skrivning. Undervisningen, som ofte indeholder mange elementer af leg og historiefortælling kan starte allerede fra 3-4 årsalderen. Den koncentrerer sig i de første mange år om at udvikle gehøret; dvs. evnen til at høre tonerne og spille dem på instrumentet uden brug af skriftsprog (noder). Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem eneundervisning, fællestimer og øvning derhjemme. I fællestimerne får eleverne udover glæden ved at indgå i et musikalsk fællesskab mulighed for at spejle sig i jævnaldrende, som gennemgår samme læreproces som de selv. Da eleverne ofte starter i en tidlig alder, er forældrene naturligt meget involverede i læreprocessen og deltager i både undervisning og øvning med barnet.

Tidlig instrumentstart opfattes af mange som noget, der er forbeholdt børn med et særligt talent eller forældrenes ønske om at give deres barn bedst mulige chancer for at opnå et professionelt niveau som voksne. Det var imidlertid ikke Suzukis mål med metoden. Om dette sagde han blandt andet: ”Mit mål med at undervise i violin er at give barnet en glæde ved at undersøge noget af det smukkeste og mest spirituelle, der er til i denne verden: Musikken. Jeg ønsker ikke kun at lave professionelle musikere, men mennesker, der udvikler deres sensitivitet. Musik kan åbne hjertet og give mennesket en bedre forståelse af livet.”

Suzukimetoden er oprindeligt udviklet for violin, men siden har musikpædagoger fra hele verden i samarbejde med Suzuki oversat metoden til bratsch, cello, kontrabas, klaver, fløjte, harpe, guitar, trompet, orgel og sang.

På Aarhus Musikskole kan man gå til suzuki-undervisning på violin fra man er fire år gammel samt på bratsch og cello fra femårsalderen. Derudover har musikskolen et musik- og bevægelseshold med suzukiprofil for 3-5-årige, hvor man lærer de første melodier fra suzuki-repertoiret godt at kende gennem lytning, sanglege og fagtesange.

Det er ikke afgørende at starte tidligt til instrumentundervisning, hvis man vil være dygtig til at spille et instrument. Om barnet er 6 eller 8 år, når det starter til klaver, er ikke det, der er vigtigt. Det vigtigste er, at barnet oplever undervisningen som sjov og givende, og at det føler sig motiveret til at spille. Da kan instrumentet blive en livslang følgesvend, der kan give barnet mange sjove og spændende oplevelser i livet, uanset om det ender med en professionel musikkarriere eller en meningsfuld hobby.

Meld jer til

På Aarhus Musikskoles hjemmeside kan du indtaste dit barns alder og se, hvilke instrumenttilbud, der er til dit barn:

👉 Instrumenttilbud

Husk at det er individuelt, hvornår barnet er klar til at starte, så det er en god idé at ringe eller skrive til den pågældende lærer, hvis du er i tvivl om det er nu barnet skal i gang.

Oplev musikskolebørn spille med orkestret