Himmelhvælvets tonefald
Køb billet 150-335 KR

Dutilleux & Mahler

Himmelhvælvets tonefald

Gåsehudsfremkaldende klangflader og en troskyldig inderlighed bundet sammen af den menneskelige stemme.

Overjordiske klange. Musik, der overskrider vores simple hverdagsverden, og åbner porten til en verden af klang og tankerækker så uendelige, at vi ikke helt ved, hvornår de stopper. Musik til himlen. Intet mindre. Det er – på hver deres måde – Dutilleux og Mahlers musikalske projekter. Dutilleux i klange, der tårner sig op i skønhed og forsvinder i afgrunden. Mahler i sin stadige vekslen mellem håb og afmagt, ironi og en dybfølt håbefuldhed, der aldrig brænder ud.

Marc Soustrot har et helt særligt forhold til Dutilleux: ”Dutilleux er en af de bedste komponister overhovedet, og hans musikalske teknik og klanglige transparens stammer direkte fra Debussy.” Og hvorfor så sætte Mahlers fjerde symfoni sammen med Dutilleux? ” Det er sangen, der forbinder dem,” siger Marc Soustrot.

Mahler og Dutilleux er musikalske åndsfæller, adskilt af et århundrede, forenet af deres projekt: At skrive himlen ned på jorden og ind i koncertsalen gennem deres musik.

———
Koncertoptakt: Torsdag aften kl. 18.30-19 er der koncertoptakt ved Aarhus Symfoniorkesters Venner (ASOV) i Kammermusiksalen, Musikhuset Aarhus. Det er gratis at deltage. Læs mere på www.asov.dk