Sammen om musikken

Sammen om musikken

Musik er en fantastisk kilde til fællesskab. For det helt lille barn, er tilknytningen til de nære omsorgspersoner livsnødvendig, og i mange år er familien det vigtigste fællesskab for barnet. Dette er en af grundene til, at vi indtil videre har beskæftiget os mest med musikalske aktiviteter, man kan lave med sit barn derhjemme.

Men skridt for skridt udvides barnets cirkler, og det begynder at indgå i andre og større fællesskaber, for eksempel i vuggestuen eller dagplejen. I mange institutioner indgår fagtesange og andre sanglege som en naturlig del af hverdagen – netop som en kilde til fællesskab og fokuseret nærvær mellem børnene og deres hverdagsvoksne. De danske børnesange udgør her vigtig del af den kulturarv, som børnene præsenteres for og bliver fortrolige med gennem deres deltagelse. Det er vigtigt for at føle sig som en del af fællesskabet, at man føler sig en del af de fælles referencer, og i denne sammenhæng er der en stor værdi i at have et solidt repertoire af sange.

Mester Jacob med Aarhus Symfoniorkester. Hør flere børnesange her

I takt med, at barnets cirkler udvides, begynder mange at overveje, om barnet skal gå til noget. Overvejelserne kan blandt andet handle om, hvilke oplevelser man gerne vil have sammen som familie. De kan også handle om, at man ønsker at præsentere barnet for aktiviteter, der støtter op om de værdier interesser man har i familien, og som kan være et supplement til de tilbud barnet evt. får via vuggestuen. Det kunne for eksempel være gymnastik, svømning – eller musik. Udbuddet af fritidsaktiviteter for børn er så stort, at man indimellem kan tabe pusten helt, og det er selvfølgelig også en overvejelse værd om en ekstra aktivitet i familiens ugeprogram vil være kilde unødvendig stress eller en berigelse for familielivet.

Værdien i at indgå i musikalske aktiviteter med sit barn sammen med andre familier kan blandt andet ligge i den inspiration, det giver at få nye fælles musikalske input. Sange og musikalske aktiviteter fra musikholdet kan give nye idéer og energi til det musikalske samvær derhjemme. For nogle forældre, er det også hér, de får muligheden for at lære eller genopfriske nogle af de sange, som barnet kender fra vuggestuen og dermed muligheden for også at have fælles oplevelser i familien med disse sange. Rigtig mange oplever, at den musikalske stund på musikskolen bliver en lille ugentlig tidslomme af sanseligt nærvær, hvor hverdagens mange gøremål og afbrydelser sættes på pause.
 

Musikskolerne

I Aarhus er der masser af musikundervisningstilbud til familier, så er er gode muligheder for at finde et tidspunkt der passer med familielogistikken. Både Aarhus Musikskole, Musikskolen Laura, aftenskolerne og flere private udbydere tilbyder hold for forskellige aldersgrupper – nogle af dem med mulighed for at tage søskende med, så hele familien kan gå sammen. Det musikalske indhold på familieholdene er bygget op omkring musik og bevægelse som en helhed ud fra barnets naturlige interesse for musik. Musik og bevægelse er et selvstændigt fag i musikskolen, som giver store oplevelser her og nu, og samtidig kan det fungere som en forskole, der danner grunden for et livslangt forhold til musikken.

På Musikskolerne kan man, udover familieholdene for de yngste, gå til forskellige instrumenter, kor og sammenspil, når børnene bliver lidt ældre. Hvis man har interesse for det, kan man altså gå til musik dér lige fra man er baby og resten af livet.

Musikskolens undervisere er uddannede fra konservatoriet – ofte med speciale i et enkelt instrument eller musikpædagogisk område – til at tilrettelægge en livslang progression, hvor der sammenhæng fra babyrytmik til instrumentalspil.

Musikskolerne holder hvert år åbent hus-arrangementer i foråret, hvor man kan komme og høre musikskoleeleverne spille, deltage i workshops, prøve instrumenter og tale med lærerene. Hold øje med deres hjemmesider eller følg med på deres facebooksider, hvis I ønsker at deltage.

👉 Aarhus Musikskole

👉 Musikskolen Laura
 

Sommerkoncerter og musikalske aktiviteter

En anden måde at dyrke de musikalske fællesskaber uden for familien kan være at gå til koncerter sammen. I juli måned er der jazzfestival i Aarhus, og selvom det samlede program denne sommer er mindre omfattende en normalt, så er der flere børnejazzkoncerter på programmet.

👉 Børnejazz

Derudover har det aarhusianske børnemusikorkester ”Æsken” netop annonceret, at de fra august 2020 åbner ”Byens Børnescene” i Æskens Baggård på Trøjborg. Herfra kommer de til at præsentere koncerter, forestillinger og events for børn og familier.

👉 Æskens Baggård

Men det behøver ikke nødvendigvis at være deciderede børnekoncerter for at være børnevenligt. Sommertiden byder ofte på udendørs koncerter, som er velegnede for børnefamilier fordi det er muligt at bevæge sig lidt rundt eller lege i periferien, mens man lytter til musikken uden at det forstyrrer. Og på en regnvejrsdag kan I jo selvfølgelig altid se eller gense Aarhus Symfoniorkesters livestreamede tumlingekoncert med Tigeren Tutti som medvært.

Musikkens Børn livestreamet Tumlingekoncert, 28. maj 2020