Weyse siger godmorgen

Weyse siger godmorgen

”Begynd du dagen med en sang”. Sådan lyder opfordringen i en af højskolesangbogens mange morgensange, skrevet af Poul Henningsen i 1937. Med den skrev han sig ind i en lang tradition for morgensange, som har præget den danske fællessangskultur. Morgensangene har blandt andet været flittigt brugt i skolerne, som siden de første almueskoler har gjort brug af sangenes samlende kraft til at skabe en god start på dagen.

En af de danske komponister, som har bidraget med mange morgensange er C.E.F. Weyse (1774-1842). Han var guldalderens mest kendte danske komponist og er en af dansk musikkulturs søjler. Weyse skrev melodier til danske fædrelandssange og salmer til tekster af N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann samt julemelodier. Men han skrev også de allerførste danske symfonier. Han blev inspireret af Mozart og Haydns symfonier og skrev i alt syv symfonier selv. Weyse lærte at spille både klaver og violin som barn og havde også en meget smuk sangstemme. Han komponerede allerede som 13-årig små sange og klaverstykker.

I dag er han nok mest kendt for sine smukke sange, der bliver sunget landet over på skoler, højskoler i kirker til gudstjeneste og babysalmesang og mange andre steder, hvor der synges fællessang. Weyse samarbejdede med B. S. Ingemann, som skrev teksterne til mange af Weyses kendte sange, og de to udgav Morgensange til børn som indeholdt en morgensang til hver af ugens syv dage. Disse syv sange samt flere andre af Weyse og Ingemanns sange er optaget i den danske kulturkanon.

I østen stiger solen op

De mest kendte af Weyses sange synges stadig i dag f.eks. Morgenstund har guld i mund, Nu titte til hinanden og I østen stiger solen op. Sidstnævnte bruges stadig flittigt i mange skoler; og også i musikpædagogikken for de yngste bruges den meget, især til babysalmesang, hvor den ledsages af fagter for og med barnet.

Herning drengekor synger “I østen stiger solen op” på stranden ved Skagen

👉 Læs mere om sangen

👉 Download sangark til “I østen stiger solen op”

Udskriv sangarket og brug det sammen med dit barn. Hvis I synes, der er for mange vers, så vælg nogle stykker ud eller syng måske bare det første. Kig på billedet og tal med barnet om solen, farverne, lysstrålerne, skyernes farve der ændres af morgenlyset og hvad I ellers kan finde på. Find evt. selv på bevægelser til sangen: form en sol med hænderne, gå på stedet eller rundt i rummet osv.

Mere morgensang

Gennem årene har det varieret hvor meget morgensangen har fyldt på de danske skoler. I vores bedsteforældres skoletid, var det på de fleste skoler en helt fast tradition hver eneste dag gennem hele skoletiden. Af samme grund kan den generation ofte et væld af sange og salmer udenad. Siden har morgensangen mange steder været gledet næsten ud af skolehverdagen bl.a. fordi den i 1960’erne og 70’erne blev opfattet som udtryk for den autoritære opdragelsesstil, mange ønskede at gøre op med. Men i løbet af de seneste ti år har flere og flere skoler taget morgensangen til sig igen, bl.a. under henvisning til sangens mange gode ”bivirkninger” såsom øget livsglæde, fællesskabsfølelse, bedre koncentration og det, at sangen har en tværfaglig karakter, hvor sprog, historie, religion og kultur går op i en højere enhed.

Hvordan er morgensangstraditionerne i dit barns institution? Nogle steder har sangen trange vilkår i institutionerne, fordi de voksne ikke føler sig hjemme i at synge sammen med andre. Andre steder er det en fast del af den daglige morgensamling på stuerne, og visse steder er det desuden tænkt ind i forældresamarbejdet med opslag om ugens eller månedens sange, så forældrene har mulighed for at følge med i hvad, der bliver sunget i barnets institutionshverdag og følge op på det derhjemme.

I mange hjem er det en fast tradition at synge godnat sang. Men hvad med at indføre en morgensang også eller i stedet? Alt efter hvornår på dagen familien har mest travlt med andre gøremål, kan det være forskelligt hvornår der er tid og ro til at give sangen plads. En sangbog eller et udvalg af printede og evt. laminerede sange, som ”bor” fast i nærheden af spisebordet, kan være med til at understøtte lysten og initiativet til at synge sammen; fx før eller efter et måltid. Det kunne være en samling af de sange, som barnet også synger i institutionen. Ofte vil barnet ikke selv kunne fortælle, hvilke sange, de synger i institutionen, så spørg gerne personalet.

Sangrepertoiret kan være en fantastisk brobygger mellem barnets institutionsliv og hjemmet, som skaber sammenhæng i barnets liv og kan åbne op for samtaler om, hvad der ellers er sket i børnehaven. Selvom der findes mange gode morgensange for børn, behøver det ikke nødvendigvis at være dem, der bruges til den hjemlige morgensang. Alle sange kan bruges. En, som ofte er meget populær blandt børnehavebørn er Halfdan Rasmussens ”Godmorgen Sol” som handler om alt det, som morgensolen lyser ned på; bl.a. to frække fyre, der står og tisser på en tissemyre.

Godmorgen sol / Børnenes Sangskat / DR SpireKoret