Fra sæson 2021-22 og over de næste fire år prøver vi i Aarhus Symfoniorkester noget, som ikke rigtigt er prøvet før, nemlig at brede én sammenhængende fortællemæssig bue ud over flere sæsoner og så tilrette repertoire og formidling efter dét.

Vi kalder det for ”orkesterdramaturgi” – og ved hjælp af denne dramaturgi vil vi forsøge at fremmane en bevidsthed om Aarhus Symfoniorkester som en organisme der lever, ånder og udvikler sig, og som man kan følge som hovedpersonen i en bog eller en film.

Termen “orkesterdramaturgi” og tankerne bag står musikchef Jesper Nordin for. Og udover at gå i dybden med orkestrets store fortælling(er) de næste mange sæsoner, vil han på denne side give et unikt indblik i, hvilke tanker og bevæggrunde, der rører sig i kulissen hos et stort professionelt orkester.